Ik duik! Jij ook?

Medische Commissie (MC)
Medisch Getuigschrift

Wie wil aansluiten bij een 'Duiken.Vlaanderen'-vereniging, moet een medisch geschiktheidsattest kunnen voorleggen.

De Medische Commissie (MC) raadt aan om voor je medische keuring bij artsen te gaan met kennis van duikgeneeskunde. De MC werkt aan een ‘begeleidings-document’ voor je (huis-)arts, dat wordt zodra het klaar is ook ter beschikking gesteld op deze pagina.
De medische onderzoeken voor duikers moeten gedaan worden tussen 15 november en 15 januari, en zijn geldig voor 1 jaar. 

Er zijn 2 uitzonderingen i.v.m. deze geldigheid : 
Voor de (her-)beginnende duiker die de opleiding start (in principe in september - maar niet vroeger dan 1 juli) is een attest nodig binnen bij de start van de opleiding. Dat attest is uitzonderlijk geldig tot eind van het volgende jaar. Het eerste attest is dus maximaal anderhalf jaar geldig.
Na een duik-accident (met ziekenhuisopname en/of caissonbehandeling) of ingeval er een ernstige medische aandoening is geweest en je opnieuw wil duiken is een nieuwe duikmedische keuring sterk aangeraden. Daarbij bevestigt de dokter dat je opnieuw geschikt bent tot de volgende keuringsdatum - tussen 15 november en 15 januari.

Klik hier  om het Nederlandstalig medisch getuigschrift te downloaden (versie d.d. 08/01/2024) - NL (bestemd voor de federatie: afgeven aan je clubbestuur);
Klik hier  om het Engelstalig medisch getuigschrift te downloaden (versie d.d. 08/01/2024) - ENG (bestemd voor jezelf, bijhouden voor op duikvakantie);
Klik hier  om het 115x160-blaadje voor je duikboekje te downloaden (versie d.d. 05/11/2023) (bestemd voor je duikboekje en voor op duikvakantie).