Ik duik! Jij ook?

Medische Commissie (MC)
FAQ

FAQ: Diversen

Mrt 2023 : “Mag een I2 die geen iHVD heeft of er niet voor in orde is nog brevetten homologeren ?”  

Antwoord MedCom : Een I2 die geen iHVD is mag brevet homolgaties aanvragen, behalve voor de HVD onderdelen. Dat maakt dat een I2 zonder iHVD eigenlijk geen volledige duikopleiding kan af-homologeren.  


Mrt 2023 :  ‘”Hoe kan ik als iHVD me ervan verzekerd zien dat ik inhoudelijk voldoende bijblijf ?”  

Antwoord MedCom : Daar zijn verschillende opties : (i) tijdens de HVD scholing of bijscholing die je mee organiseert doe je ook de theoretische voorbereidingen en oefen je ook zelf mee op de verschillende stations, (ii) tijdens de iHVD bijscholing die je mee organiseert of die je mee volgt wordt er tijd gemaakt voor een stukje theoretische update al dan niet met een externe spreker die een specifiek onderdeel toelicht of (iii) je kunt zelfs de iHVD opleidingsdagdelen (of delen ervan) terug mee volgen. 


Mrt 2023 :  “Moet iemand die net iHVD gehomologeerd is nu ook nog zelf HVD deeltjes volgen ?”  

Antwoord MedCom :  neen, de homologatie voor een iHVD impliceert homologatie van alle HVD onderdelen.  


Mrt 2023 : “Ben ik verzekerd voor schadeloosstelling wanneer ik voor het duiken een halve fles whisky heb gedronken en dan een accident krijg.  

Antwoord MedCom : Neen, alcoholgebruik is een exclusiecriterium van de verzekeringspolis. Het is trouwens helemaal niet acceptabel om in beschonken toestand te duiken, voor je eigen veiligheid en voor deze van je buddy. 


Mrt 2023 :   “Wanneer ik een HVD-scholing of bijscholing organiseer of mee-organiseer of wanneer ik een iHVD-scholing of bijscholing organiseer of mee-organiseer, moet ik dan mezelf homologeren voor i-HVD ? “ 

Antwoord MedCom : Je kunt jezelf nooit homologeren of homolgatie voor jezelf aanvragen. Gezien je een HVD of iHVD organisatie nooit alleen doet als i-HVD zetten we in op ‘peer evaluation’, en zal de homologatie aanvraag door je mede-inrichter en evaluator (die ook i-HVD is) voor jou gedaan moeten worden.

FAQ: iHVD & brevetverlening

Jan 2023 : "Als redder en duiker redder volg ik ieder jaar een officiële bijscholing via RedFed Sport Vlaanderen. Die levert dan een officieel attest af dat ik gebruik als bewijs als gecertificeerde redder en duiker redder. In het verleden kon ik dit attest gebruiken als bewijs van bijscholing IHVD van VVW-Duiken om mijn licentie te bestendigen.Omdat mijn bijscholing IHVD dit jaar vervalt is mijn vraag het volgende: Kan ik dit officieel attest van bijscholing gebruiken of dien ik een bijscholing IHVD te volgen in een VVW-Duiken club? Opmerking: Samen met collega IHVD’ers van onze duikclub geef ik ieder jaar scholing/bijscholing HVD aan nieuwe leden en leden die een bijscholing wensen te volgen! Graag uw feedback." 

Antwoord MedCom : Dank voor je vraag.  De spelregels voor iHVD vernieuwing zijn in januari 2023 gecommuniceerd. Je vindt deze HIER op de website.

Daar kun je lezen dat indien je als iHVD de scholing of bijscholing HVD in je club organiseert (wat jij doet), je in regel bent voor je verlenging van je iHVD. Dat is eigenlijk de essentie van de recente aanpassing in het HVD gebeuren. Daarbij moeten alle HVD onderdelen wel aan bod komen in 2 dagdelen, er moeten minstens 4 cursisten zijn, en je doet de organisatie samen met minstens 1 andere iHVD (waarbij de iHVDers elkaar cross-evalueren).

Vergeet niet dat de HVD scholingen die je organiseert vanaf nu minstens 10 dagen op voorhand aan de Commissie Opleiding  en aan de Medische Commissie  moeten gemeld worden. 

Het gegeven dat je buiten de federatie nog initiatief neemt om wat extra bijscholing te volgen is uitstekend en lovenswaardig, doch geen criterium of vereiste naar (verlenging van) brevettering binnen onze federatie.  Het is de CO van Duiken.Vlaanderen die dan uw homologatie verlengt. 

Dus : Omdat je je als iHVD inzet voor de HVD organisatie binnen uw club (wat wij excellent vinden – dat is wat een iHVD moet doen), kan uw iHVD brevettering eenvoudig en gelijk voor 3 jaar verlengd worden wel rekening houdende met bovenstaande. Het attest van een andere niet-Duiken.Vlaanderen-organisatie kunt (en hoeft) u niet te gebruiken voor deze verlenging. 
U dient ook geen iHVD-bijscholing meer te volgen (hoewel het een alternatief kan zijn).

FAQ: Vragen over reanimatie

FAQ 1: Ik kan nergens terug vinden of men nu wel of niet mag mond op mond reanimeren ook met reanimatie pop, ook al ontsmet ik de mond van de reanimatie pop, dit i.v.m. opleidingen geven. Dank u alvast voor uw antwoord.

Antwoord MedCom: De Belgische reanimatieraad (BRC) die zich baseert op de guidelines van de Europese Reanimatie raad (ERC) geeft hier een antwoord op. Het antwoord is soms verschillend i.f.v. de beschikbare didactische middelen (lees het aantal poppen t.o.v. het Aantal cursisten).

Momenteel is het standpunt BRC/ERC om bij elke training ook terug mond op mond te oefenen. Dit omdat het duidelijk aangetoond is dat bij reanimatie met beademing de overlevingskansen hoger ligt dan bij compressions only BLS. De maatschappelijke afweging om beademing te weerhouden omwille van het risico weegt niet meer op binnen de huidige C19 context. Er zijn wel enkele zaken waar je als lesgever rekening kan/moet mee houden i.f.v. het beschikbaar materiaal.

In ieder geval moet de instructeur volledige demo geven met mond op mond zodat de cursisten duidelijk zien wat de correcte techniek is bij BLS/AED. 
Als cursisten uit hetzelfde gezin,.... komen is er uiteraard geen probleem. 


FAQ 2: Ik vind weinig uitleg over gebruik AED-toestel in het zwembad. Ik heb opleiding gehad, filmpjes gezien enz... Mijn vraag : als je iemand uit het zwembad haalt met een hartstilstand, leg je hem op de vochtige en/of natte vloer? Er is geen andere keuze. Je droogt zijn borstkas af voor het aanbrengen van de patjes van het AED toestel. Mag je een AED-toestel gebruiken als slachtoffer op een natte vloer ligt ? - volgens mij niet. Misschien wel als je hem op een droge handdoek legt?

Antwoord MedCom: De moderne AED toestellen zijn zowat allemaal auto-geaard en voldoen aan IP55 norm (stof en spatwater dicht), waardoor ze principieel veilig zijn om te gebruiken in een vochtige omgeving. Daarnaast gaan ze bij het toedienen van een defibrillatie ook kijken naar de weerstand van de patiënt (lees gewicht, thorax…). Hierdoor passen ze hun energie aan i.f.v. de patiënt, die behandeld wordt. Belangrijk is dat er wel een verschil is tussen een natte ondergrond en een echte plas, of bijna onderdompeling in het water. In het water, echte plas wordt absoluut afgeraden om een defib te gebruiken en de patiënt eerst op een droge plaats te brengen.
Een natte ondergrond… vormt geen gevaar met een minimale elektrische stroomstoot die tot bij de hulpverlener kan komen. Deze kan voelbaar zijn maar het is hoogst onwaarschijnlijk (onbestaande) dat de hulpverlener hier schade zal door ondervinden.

Hetzelfde is trouwens ook van toepassing op een metalen ondergrond cfr duikplatform, boot…. wel wordt hier aangegeven dat je als hulpverlener absoluut zeker moet zijn dat de pad(s) niet gedeeltelijk op de metalen ondergrond worden gekleefd. Wanneer dit wel het geval is (wat ook weer onwaarschijnlijk is) bestaat er wel een potentieel gevaar voor de hulpverlener. Verder is het zo dat sneeuw en ijs een hogere weerstand hebben en dus nog minder elektrische stroom doorgeven.

Voor wat betreft een AED-toestel, een nieuw toestel is inderdaad niet goedkoop al bestaan er ook al goeie toestellen die echt wel betaalbaar zijn. Er zijn firma’s die tweedehands toestellen verkopen met garanties… Diac is hier een voorbeeld van, ik zet even hun website hieronder. Zelf heeft de Medische Commissie geen conflict of intrest bij dit bedrijf, maar wel goede ervaringen (zie  https://diacmedical.com/aed/ ). Een oefentoestel kan ongetwijfeld ook via hen bekomen worden. Wat eveneens een mogelijkheid is, is even contact opnemen met uw lokale (Rode) Kruis vereniging. Die hebben ongetwijfeld oefentoestellen en met wat geluk kunnen ze er ééntje of meer uitlenen voor jullie training. 
Wat eveneens bestaat is via de app of google play store een app (tabeltaed trainer) voor op je iPad/tablet. Deze is goedkoop, er is zelfs een gratis exemplaar en zo kan je low budget heel makkelijk oefenen. Enige wat je nodig hebt is een set oefenpads dewelke je via een online shop makkelijk kan kopen (zie  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.doczero.mobile.simulator&hl=nl&gl=US ).
Mocht je dit wensen kan je een AED-trainer tas kopen om de tablet dan in te stoppen. Deze kost dan rond de € 50,00. Zo kan je echt al mooi en stevig trainen voor een heel aanvaardbaar budget.